Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Γίνε για μια μέρα Βιολόγος

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ 2021, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (ΠΔΒ) που δε θα πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας,  μας καλεί να πάρουμε μέρος στη δράση «Γίνε για μια μέρα Βιολόγος»  το Σάββατο 10 Απριλίου 2021.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

ένα ελεύθερο διαδικτυακό κουίζ για κάθε τάξη του Λυκείου

βιντεοσκοπημένα πειράματα, δραστηριότητες και κατασκευές


Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 από 9.00πμ μέχρι 9.00μμ. Τα quiz θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΒ ΕΔΩ από 9:00πμ μέχρι 9:00μμ. Οι βιντεοσκοπήσεις θα παραμείνουν στο κανάλι youtube της Π.Ε.Β. και μετά τη παρέλευση του Σαββάτου.

Για να συμμετάσχετε θα πρέπει, το Σάββατο 10/4 μετά τις 9.00πμ, να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ www.pdbio.pev.gr και να πατήσετε τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει (quiz, πειράματα), ακολουθώντας τις ανάλογες οδηγίες, αν απαιτούνται.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Flash προσομοιώσεις

Πολλές  προσομοιώσεις που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες δεν τρέχουν στον υπολογιστή ανεξάρτητα από τον φυλλομετρητή (ChromeMozilla κα) που χρησιμοποιείται. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε όσους τις χρησιμοποιούν ως υλικό διδασκαλίας. Επειδή οι νέες προσομοιώσεις κατασκευάζονται σε μορφή (κώδικα) HTML και μπορούν να τρέχουν σε όλους τους φυλλομετρητές, καλό είναι να επιλέγονται ως εκπαιδευτικό υλικό μόνο προσομοιώσεις αυτού του τύπου


Στο Φωτόδενδροστις συχνές ερωτήσεις, δίνονται οδηγίες για το πως ανοίγουν τα μαθησιακά αντικείμενα Flash, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις.


Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω κορονοϊού και οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής κοινότητας στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο παραδοσιακός δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας, που συχνά οδηγεί σε έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς μαθητών, σχετικά με την εκμάθηση των Φ.Ε, δίνει τη θέση του σε  σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην  αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Η συνεχής ανάπτυξη των νέων εικονικών τεχνολογικών εργαλείων, όπως οι προσομοιώσεις και τα εικονικά εργαστήρια, εξυπηρετούν τα αναλυτικά προγράμματα των Φυσικών Επιστημών σε μεγάλο βαθμό και όλοι οι κλάδοι τους υποστηρίζονται από αυτά. Οι μαθητές αφομοιώνουν ευκολότερα τις πληροφορίες που τους παρέχονται μέσα από εικόνες και περιβάλλοντα βασισμένα στην τεχνολογία, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αντικειμένων των ΦΕ. 


Τα παραπάνω οδηγούν τους καθηγητές Βιολογίας, Γεωγραφίας, Φυσικής, Χημείας  σε  σημαντικές διδακτικές αλλαγές και παρεμβάσεις με σκοπό  την επίτευξη των κυριότερων στόχων των μαθημάτων τους στις νέες ηλεκτρονικές σχολικές τάξεις. Μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν στους μαθητές τα εικονικά εργαλεία, δημιουργούν ένα ευχάριστο, ενδιαφέρον και ελκυστικό, για αυτούς, περιβάλλον, προωθώντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή τους στα φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην οθόνη του υπολογιστή τους.


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Ασφάλεια και υγιεινή στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

Η υγεία και ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών απειλείται από κινδύνους ( χημικά αντιδραστήρια, φωτιά, ατυχήματα από τη κακή χρήση και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, βιολογικοί παράγοντες κα) . Για τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών απαιτείται συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κινδύνων, γραπτή εκτίμηση κινδύνων (αναγνώριση-ανάλυση κινδύνων, εκτίμηση επικινδυνότητας), ανάπτυξη σχεδίου δράσης, το οποίο θα στηρίζεται στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκπαίδευση και τον συνεχή έλεγχο.

                                                                                                                               πηγή

Πληροφορίες για την ασφάλεια στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών:

http://ekfe.kil.sch.gr/safety.htm
https://elepa.files.wordpress.com/2013/08/asfaleia_sefe.pdf

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Καλή σχολική χρονιά με υγεία!


Λόγω του ιού COVID19 η φετινή λειτουργία του ΕΚΦΕ Γρεβενών θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. 

                                                                                                                            πηγή

Επί του παρόντος δεν είναι εφικτές οι επισκέψεις μαθητών στους χώρους του. Στη διάθεση των συναδέλφων για επισκέψεις στα σχολεία, σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες και "εξ αποστάσεως διδασκαλίαΤα εργαλεία που υποστηρίζουν την τελευταία (τηλεδιάσκεψη, εικονικά εργαστήρια, e-class, e-me, go-Labz κα) είναι σημαντικά και μπορούν να αξιοποιηθούν στην εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και επαυξημένη πραγματικότητα στις Φυσικές Επιστήμες

Έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια  τρισδιάστατα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα (εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, εικονικά εργαστήρια) που έχουν εισχωρήσει στην εκπαίδευση και επιτελούν τους σκοπούς αυτής. Αν αξιοποιηθούν με σωστό τρόπο ενισχύουν την αλληλεπίδραση και δημιουργούν νέες ευκαιρίες διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης και η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας ενισχύει τις εμπειρίες των μαθητών και την ουσιαστική κατανόηση και μάθηση των θεματικών ενοτήτων των Φυσικών Επιστημών.

                                                                                                                          πηγή

Η Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) περιλαμβάνει  χαρακτηριστικά  όπως: ελεύθερη πλοήγηση, αλληλεπίδραση με φυσιολογικό τρόπο με τα εικονικά αντικείμενα, δυνατότητες οπτικοποίησης και προσομοίωσης αφηρημένων εννοιών.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) είναι μια τεχνολογία που ενισχύει το φυσικό κόσμο με ψηφιακό τρόπο. Επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χώρο, τα αντικείμενα και τις ψηφιακές αναπαραστάσεις, στοχεύοντας στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Παρέχει στο χρήστη αυθεντικές εμπειρίες, του προσφέρει περιβάλλοντα διαδραστικής μάθησης στα οποία αυτός διαθέτει ευελιξία κίνησης στο χώρο.  Εμπλουτίζει το πραγματικό περιβάλλον, προσθέτοντας πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης αξιοποιεί στην κινητή συσκευή. 

Τα εικονικά περιβάλλοντα προσομοιώνουν επίσης εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, φαινόμενα και διαδικασίες, πάγκους εργασίας και πειράματα, αντικείμενα, διατάξεις, όργανα για τη μέτρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και αληθοφάνεια στην οθόνη του υπολογιστή.  Η αληθοφάνεια χώρου, οργάνων, χειρισμών και διαδικασιών συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση και εκμάθηση των προς διδασκαλία αντικειμένων των φυσικών επιστημών ενισχύοντας την επιστημονική σκέψη

Τα εικονικά περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία συμπληρώνοντας την και επεκτείνοντας τις δυνατότητές της. Έχει υπογραμμιστεί από πολλούς ερευνητές η χρησιμότητα αυτών των ανοιχτών τύπων εκπαιδευτικών εργαλείων με τα οποία οι μαθητές καταφέρνουν να οπτικοποιήσουν και να επεξεργαστούν  φαινόμενα και διαδικασίες του πραγματικού κόσμου που δεν μπορούν να δουν με άλλο τρόπο, όπως θέματα μικρόκοσμου και αφηρημένες έννοιες. Ο σχεδιασμός τους όμως πρέπει να συνάδει με το επιστημονικό πρότυπο για να μην οδηγούνται οι μαθητές σε αναξιόπιστα συμπεράσματα. Επίσης λόγω της τάσης για υπεραπλούστευση των φυσικών φαινομένων θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσεις γιατί ο πραγματικός κόσμος  είναι περισσότερο σύνθετος.